NNLV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://www.nnlv.nl
De penningmeester is de functionaris gegevensbescherming van de NNLV hij/zij is te bereiken via info@nnlv.nl.
Persoonsgegevens die wij verwerken:
NNLV verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt, hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Eventueel telefoonnummer
- E-mailadres.
NNLV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of club berichten.
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Het in stand houden van een ledenlijst welke door de leden kunnen worden ingezien.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
NNLV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Verwijdering geschied na beëindiging van het lidmaatschap.
Delen van persoonsgegevens met derden:
NNLV verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
NNLV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
U kunt een verzoek tot correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nnlv.nl
NNLV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
NNLV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nnlv.nl